Dr. Vicze-Iván Viktória

OK_1519Témakör: egészségügyi jog

Jogi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen folytattam és szereztem 2004-ben diplomát. Az „egészségüggyel” 2012-ben kerültem szorosabb kapcsolatba, amikor a Pécsi Tudományegyetem jogtanácsosaként kezdtem dolgozni. Munkám során a Klinikai Központ rendkívül széles spektrumú szerződéses jogviszonyával, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő peres és peren kívüli ügyeivel foglalkozom. Célom az egészségügyi dolgozók jogi gondolkodásmódjának a kialakítása, miközben az ő segítségükkel én kerülök közelebb a mindennapi élet problémáihoz. Ezekre keresem a jogszabályoknak megfelelő, de a gyakorlatban is alkalmazható megoldásokat.

Cikkek:

A cselekvőképtelen- és kiskorú betegekre vonatkozó szabályok

Az egészségügyi ellátás visszautasítása

A tájékoztatáshoz való jog és az önrendelkezési jog – Alapvetések