Az egészségügyi ellátás visszautasítása

A beteg egészségügyi ellátással kapcsolatos jogai közül „csúcsjog”-ként szokás emlegetni az önrendelkezéshez való jogot, amelynek azt jelenti, hogy a beteg szabadon dönt abban a kérdésben, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, és ha igen, akkor mely beavatkozást kívánja elfogadni vagy elutasítani. Tehát lehetősége van a beavatkozás/ellátás visszautasítására. (Az önrendelkezési jogra vonatkozó alapvetésekről itt olvashattok bővebben.)
Annak érdekében, hogy a beteg megalapozottan dönthessen a felajánlott kezelésről, személyre szabottan és teljeskörűen, a kezeléstől várható előnyökre és esetleges kockázatokra kiterjedően tájékoztatni kell.
Mindezek ismeretében a kezelőorvos által felajánlott beavatkozást/ellátást a beteg visszautasíthatja, amelynek azonban korlátai vannak, az alábbiak szerint:

 1. Beavatkozás visszautasítása cselekvőképes személy esetén (elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott)
  Főszabályként bármilyen ellátást visszautasíthat, kivéve
 • ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné
 • várandós, és előre láthatólag képes a gyermek kihordására.
  Visszautasítás formája:
 • amennyiben olyan ellátást utasít vissza, amelynek elmaradása esetén egészségügyi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó egészségkárosodás következne be, akkor ezt írásban dokumentáltan, tanúk előtt teheti meg (közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, írásképtelenség esetén 2 tanú előtt szóban). Ha nincs erre rendszeresített dokumentum az egészségügyi szolgáltatónál, akkor javasolt az orvos által részletes dekurzust felvenni, rögzítve a lehetséges következményeket, valamint annak tényét, hogy a beteg döntését megpróbálta megváltoztatni. Ezt beteg, az orvos és 2 tanú írja alá.
 • amennyiben a terminális állapotú beteg életfenntartó, életmentő beavatkozást utasít vissza, akkor ezt közjegyző által hitelesített dokumentumban vagy tanúk előtt írásban dokumentáltan (vagy ha írásképtelen, akkor 2 tanú előtt szóban) teheti meg. A beteg ezen döntését egy 3 tagú orvosi bizottságnak meg kell erősítenie, ellenkező esetben érvénytelen a beteg nyilatkozata.
  Az ellátás azonban nem kényszeríthető ki, erőszakot nem lehet alkalmazni, ezért a gyakorlatban ez a szabályozás nehezen alkalmazható.
 1. 2. Beavatkozás visszautasítása kiskorú személy esetén (18 év alatt)
 2. Nem utasítható vissza a házi gyermekorvosi és védőnői ellátás.
 3. 3. Közös szabályok a cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes esetén
  Nem utasítható vissza olyan ellátás:
 • amelynek elmaradása esetén egészségügyi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó egészségkárosodás következne be
 • terminális állapotú beteg esetén az ellátás (érvényesítése érdekében a kezelőorvos igénybe veheti a rendőrség közreműködését).
 • 4. Living will – élő végrendelet (cselekvőképes személy nyilatkozata későbbi cselekvőképtelensége esetére, ha életmentő, életfenntartó kezelésre szorulna)
 • Kiterjedhet:
 • meghatározott ellátásokra, amelyeket visszautasít
 • meghatalmaz más személyt az ellátás visszautasítására
  Formája: kizárólag közokiratban.

A beteg ellátás visszautasításához való joga az egészségügyi szolgáltató (orvos) tájékoztatási kötelezettségén alapul, amely ha sérül, akkor az megalapozza az egészségi szolgáltató kártérítési felelősségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a beteg a perben azt tudja igazolni, hogy nem kapott meg minden szükséges információt a beavatkozásról való döntéshez, amelyet egyébként az információk birtokában visszautasított volna, akkor kártérítést kell fizetnie.
Az ellátás visszautasítása körében a legfontosabb – a megalapozott döntéshez szükséges teljeskörű tájékoztatáson túl – a visszautasítás részletes dokumentálása!

Dr. Vicze-Iván Viktória (kamarai jogtanácsos Pécsi Tudományegyetem)

One thought

 1. Nagyon jó írás ami a jogainkról szól ! Privát levélben szeretnék kérdezni dr Vincze-Iván Viktória kamarai jogtanácsostól , amihez egy email címet szeretnék kérdezni ! Tisztelettel : Cserháti László , +36-30-7274750 , cserhati.laszlo.1957@gmail.com elérhetősgek bármelyikére .

Hozzászólás írása