II. Kompetenciák a sürgősségi ellátásban konferencia 2019

Telefonos segítségnyújtás a sürgősségi ellátásban

Idén októberben kerül megrendezésre a Kompetenciák a Sürgősségi Ellátásban konferenciasorozat második rendezvénye, amely ezúttal a telefonos segítségnyújtás magyarországi rendszerét veszi górcső alá. Az esemény célja egy olyan fórum megteremtése, melynek alkalmával a sürgősségi telefonos segítségnyújtás, a társszervek, illetve az egységes segélyhívó rendszer működése kerül bemutatásra. Továbbá tárgyalásra kerülnek az emberi tényező adta kapcsolódások, így a telefonos segítségnyújtás kommunikációs és pszichológiai vonatkozásai, valamint a jogi, igazságügyi szempontok is. Mindezen megközelítések segíthetnek abban, hogy a jelenlegi működtetés és a továbbiakban várható fejlesztések a leghatékonyabban, minden szükséges szempontot figyelembe véve kerüljenek megvalósításra.

A telefonon igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat ‒ helyszíni betegellátást, kórházba szállítást, információszerzést ‒ több módon is el lehet érni. Jelenleg nem egyértelmű a felhasználók számára, hogy mikor, melyik ellátótól kellene segítséget kérniük. Nem világos a hierarchia, tisztázatlanok a szolgáltatók hatáskörei, kompetenciái. A segélykéréseket a 112 fogadja, azonban a Közép-Magyarországi régióban jelenleg még van rá mód, hogy a mentőket külön számon, közvetlenül is elérjék a bejelentők. Ezen kívül az orvosi ügyelettel, a sürgősségi osztállyal és a háziorvosi rendelővel történő telefonos kapcsolatfelvételre is lehetőség van. Az információkhoz történő hozzáférés több csatornája, valamint az a tény, hogy a telefonálónak magának kell felmérnie, milyen jellegű, illetve milyen szintű segítségre szorul, gyakran időveszteséggel járhat, vagy feleslegesen terhelheti a vonalakat. Célszerű egy olyan rendszer kialakítása, mely adott esetben egyértelmű lehetőségeket biztosít, optimalizálva ezzel a humánerőforrást és az ellátásra fordított időt. A megfelelő működtetés érdekében szükséges olyan lehetőségek kialakítása, melyek az igénybevétel során felmerülő problémák megoldásában segíthetnek.

A konferencia során bemutatásra kerülnek azok a módszerek és lehetőségek, amelyek segítséget nyújthatnak mind a segélykérő, mind pedig a hívásfogadó számára. Ehhez szükség van azoknak a problémáknak a megfogalmazására, amelyek jelenleg nehezítik a rendszer működését. Olyan kérdésekre kell megtalálni a választ, mint például szükség van-e külön ügyeleti és mentésirányítói telefonközpontra; hogyan lehet a 112 segítségével egészségügyi válsághelyzeteket kezelni; szükség van-e újfajta szolgáltatás kialakítására a betegek tájékoztatása érdekében; milyen kérdezési protokollra van szükség, hogyan illeszthetők össze a szakma szabályai és az operatív megvalósítás, stb.

Amennyiben ezekre a kérdésekre sikerül megoldást találni, úgy azt kell meghatározni, milyen módon érhetőek el a szükséges változások, és ami a legfontosabb, a fejlesztés ideje alatt hogyan lehet az átmeneti működést gördülékennyé tenni a jelenleg rendelkezésre állóeszközökkel, hiszen segélyhívások folyamatosan érkeznek, így nem hanyagolható el ez az időintervallum sem.

Amennyiben sikerül egy olyan rendszer létrehozása, mely jelenlegi ismereteink szerint képes megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak, feladattá válik a folyamatos elemzés, hogy a működés során monitorozott adatok alapján a további fejlesztés lehetséges legyen. Szükséges egy olyan indikátorrendszer kidolgozása, melynek segítségével nyomon követhetőek a különböző folyamatok elemei, hogy szükség esetén a mielőbbi módosítás kivitelezhető legyen.

Gresz Ágnes, Szervező