Az asszertív kommunikáció

Az asszertivitás (önérvényesítés) egy olyan tudatos viselkedésforma megválasztása, amelyben az ember kialakítja magában azt a tudatos belső erőt, rendet, melynek segítségével az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában úgy, hogy az mindkét fél számára sikerrel járjon. (ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-Dr. Osváth A.)

Az asszertivitás – ahogy a magabiztosság is – kialakítható, fejleszthető. A magabiztosság növelése jellemzően két dolgot jelent: a visszahúzódás, félénkség, zárkózottság leküzdését, valamint az indulatosság, lobbanékonyság, agresszivitás kordában tartását. Az asszertivitáshoz empátiára van szükség, ami segít mások szempontjainak a figyelembevételében, így könnyebben tudunk másokkal tisztelettel és méltósággal bánni. Segít az önálló vélemények megfogalmazásában, az érdekeinkért való kiállásban.

Az asszertivitás a verbális kommunikációban tömören, világosan megfogalmazott üzenet formájában nyilvánul meg, de egyúttal azt is jelenti, hogy mondanivalónkat ahhoz a személyhez igazítjuk, akihez beszélünk, tehát az ő szintjén fogalmazzuk meg azt, ügyelünk a szóhasználatunkra. A nem verbális jelzések hitelesíthetik, vagy éppen hiteltelenné tehetik a verbális üzenetet. Fontos tehát, hogy közlésünk kongruens, vagyis hiteles legyen, arckifejezésünk, gesztusaink, testtartásunk összhangban legyen azzal, amit mondunk. Alapvető, hogy kommunikáció közben tekintetünkkel is a beszédpartnert figyeljük, ugyanakkor a merev nézés agresszív magatartásnak is minősülhet, így időről időre szakítsuk meg a szemkontaktust. A fej mozdulatai (pl. bólintás) megerősítő-jóváhagyó vagy cáfoló jelzések. Az asszertív testtartás nyitottságot, érdeklődést mutat, tehát forduljunk teljesen a másik felé. Álljunk vagy üljünk egyenesen, kicsit előrehajolva, hogy a kellő, de szoros távolságot tartsuk. Mindvégig emeljük fel a fejünket. Lábunk szilárdan legyen a talajon (még akkor is, ha ülünk). Tartsuk meg mindvégig „nyitott” testhelyzetünket, karunkat és lábunkat ne fonjuk össze vagy tegyük keresztbe

Az asszertív viselkedés választott, de vannak olyan alkalmak, kommunikációs helyzetek, amikor nem ez a megfelelő viselkedési forma, olykor a passzív vagy agresszív kommunikációs mód is elfogadható. (A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATABalázs L., H. Tomesz T, H. Varga Gy)

Az asszertív kommunikáció lépései

  1. Tárgyilagosan fogalmazzuk meg a problémánkat!
  2. Fejezzük ki érzéseinket a problémával kapcsolatban!
  3. Figyeljünk a másik érzéseire!
  4. Fejezzük ki igényeinket, szükségleteinket!
  5. Figyeljünk a másik szükségleteire!
  6. Tegyünk javaslatot!
  7. Hallgassuk meg a másik fél javaslatait!

A különböző kommunikációs és viselkedési stílusok tanult dolgok: életünk során újra és újra megerősítést nyernek különböző helyzetekben. Ezek a viselkedésformák azonban formálhatók, lépésről lépésre. Az első lépés a maladaptív kommunikációs stílusok tudatosítása. Ehhez számba kell vennünk saját viselkedésünk hatását és annak eredményességét. Ha belátjuk, hogy az általunk használt stratégiák nem hatékonyak, célokat kell kijelölnünk: mi az, amiben változtatni szeretnénk. Gyakori kifogás, hogy nincs értelme változtatni, ha mások nem nyitottak erre. Ez azonban nem igaz, hiszen minden egyes kommunikációs helyzetben ezer szálon kapcsolódunk egymáshoz, hatással vagyunk egymás reakcióira. Ha más attitűddel vagyunk jelen egy helyzetben, azzal az egész „rendszerre” hatással vagyunk. A változtatáshoz önbizalom és megfelelő önértékelés kell: általában azért ragaszkodunk a régi mintázatokhoz, mert félünk, hogy spontán megnyilvánulásaink negatív következményekkel járnak. Egy stabil, biztonságos kapcsolat azonban elbírja a változást, így érdemes olyan helyzetekben elkezdeni az asszertív lépések gyakorlását, amelyek viszonylag „kis kockázatúak”, ahol bízunk abban, hogy szeretnek és elfogadnak. Így hamar sikerélményekhez juthatunk, és megerősítést kapunk, hogy az új stratégia valóban adaptív, így bátrabban alkalmazzuk majd nehezebb helyzetekben is.

Pszichológiai és Mentálhigiénés Csoport (Országos Mentőszolgálat)

Hozzászólás írása