A betegek kötelezettségei

A betegek kötelezettségeit két nagy csoportra oszthatjuk az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján. Az első csoportba egy mindenkitől általánosan elvárható társadalmi kötelezettség tartozik, miszerint az egyén a tőle elvárható módon felelős a saját és környezete egészségi állapotáért. A saját egészségi állapotára nem figyelő, azt akár tudatosan rongáló egyénekkel szemben egyelőre semmiféle jogi szankció nem alkalmazható. A második csoportba pedig az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor beálló kötelezettségek tartoznak. A sürgős helyzetben lévő betegtől a törvény által előírt kötelezettségeinek betartása értelemszerűen csak az állapota alapján tőle elvárható mértékben várható el. A beteg köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét. A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

  • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
  • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
  • az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
  • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
  • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
  • a gyógyintézet házirendjét betartani,
  • a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
  • jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait. A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Dr. Sztrilich András, ügyvéd, adjunktus (SE-ETKTársadalomtudományi Tanszék)

Hozzászólás írása