A sürgősségi betegellátó rendszer működési rendje I.

Az életet, az egészséget hevenyen veszélyeztető megbetegedés, továbbá a beteg állapotromlásának időben történő megelőzésére sürgősségi betegellátó rendszer működik. A sürgősségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátórendszer azon szervezeti egységeiből áll, amelyeket a beteg távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet, illetve részesülhet ellátásban az otthonában, illetve a tartózkodási helyén. Fekvőbeteg ellátás keretében szervezett, hospitális formái:

  • beteg-fogadóhely (BFO),
  • sürgősségi betegellátó osztály (SBO)
  • speciális sürgősségi centrum
  • ügyeleti szolgálat
  • munkavégzés helyszínén kívül szervezett készenléti szolgálat

Fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett, prehospitális formái:

A továbbiakban, a hospitális formák közül, a BFO, SBO és a speciális sürgősségi centrum működését részletezzük, melyek a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. Magyarországon minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál beteg-fogadóhelynek kell működtetnie, azonban ahol a sürgősségi ellátás nyújtására sürgősségi osztály vagy speciális sürgősségi centrum működik, ott nem szükséges BFO-t működtetni. A speciális sürgősségi centrum egy-egy szakterület térségi vagy országos feladatait ellátó intézmény, mint például a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegfogadó helye.E két egység létrehozásának célja, hogy úgynevezett egykapus rendszert biztosítsanak a kórházba belépő betegek számára. A sürgősségi osztályon történik a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek fogadása, adataik felvétele, vizsgálata, szükség esetén állapotuk stabilizálása, tehermentesítve ezzel a többi kórházi osztályt és megelőzve ezzel az indokolatlan kórházi felvételeket. Itt történik az elsődleges diagnózis felállítása, az alapvető terápiás beavatkozások elvégzése, ezek tükrében pedig döntés a beteg

  • ellátást követő hazabocsátásáról,
  • intenzív osztályon történő elhelyezéséről, illetve a szolgáltató más osztályára történő felvételéről,
  • más, a beteg állapota által indokolt ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő továbbküldéséről.

Az osztályra érkező betegek állapotának felmérésére a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszert kell alkalmaznia. A sürgősségi osztály területére való belépést követően a lehető legrövidebb időn belül rögzítenie kell a beteget a sürgősségi ellátás informatikai rendszerében, majd a rögzítését követő tíz percen belül a beteg állapotának súlyossága szerint meg kell határoznia a betegellátás szükséges szintjét és időbeliségét. Az egészségügyi szolgáltató a mentővel beszállított beteg informatikai rendszerben történő rögzítésére a mentőegység sürgősségi osztályra történő érkezésének menetlevélen dokumentált időpontjától számított öt percen belül köteles.A sürgősségi betegellátó osztályon legfeljebb 24 órán belül meg kell történnie végleges ellátásnak, illetve a megfigyelést igénylő esetek ellátásának és a betegnek közvetlenül az osztályról történő elbocsátásának. Az egészségügyi intézmény a mentővel érkező életveszélyes állapotban lévő beteget haladéktalanul, más beteget a mentőegység megérkezésétől számított 10 percen belül a fogadóhelyen (BFO vagy SBO) átveszi a mentőegységtől, vagy további 15 percen belül dönt a beteg továbbküldéséről.A sürgősségi betegellátó osztályra vagy fogadóhelyre kijelölt műszakvezető szakorvos dönt a betegfelvétel és a sürgősségi betegellátás során keletkező vitás ügyekben. A kijelölt szakorvos felelős a betegek felvételéért, ellátásuk intézményen belüli szervezéséért, illetve, ha az intézmény a beteg átvételére nem alkalmas, elvégzi a beteg továbbszállításához szükséges beavatkozásokat és egyeztet az ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi egészségügyi intézménnyel, és intézkedik a beteg továbbszállításáról.

Gresz Ágnes (mentőtiszt, Semmelweis Egyetem)

Hozzászólás írása