Az egészségbiztosítási és finanszírozási rendszer jellemzői: Az egészségügy finanszírozási formái

Magánbiztosítás

Magyarországon különböző biztosítók működnek, és a legváltozatosabb biztosításokat árulják. Ezek között vannak egészségbiztosítási termékek is. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 121. § (1) bekezdés o) pontja szerint egészségbiztosítások az élet-, a baleset- és a betegségbiztosítások.Életbiztosítás lehet kockázati (csak akkor fizet, ha a biztosított a futamidőn belül meghal) vagy tőkegyűjtő (ha a biztosított nem hal meg a futamidő végéig, akkor is fizet).

A balesetbiztosítások váratlan eseménnyel kapcsolatos egészségkárosodás vagy halál esetén fizetnek. Külön beszélünk csonttörés, baleseti műtét, rokkantság, baleseti kórházi napidíj, stb. biztosításokról.

Betegségbiztosítások valamilyen előre nem látható betegség esetén térítenek. Ide tartoznak a kórházi napidíj, műtéti, vagy „rettegett betegségek” biztosítások. Ez utóbbiak akkor fizetnek, ha a biztosítási szabályzatban leírt betegséget diagnosztizálnak a biztosítottnál (pl.: infarktus, daganatos betegség).Vannak olyan biztosítók, amelyek akár orvosi ellátást is nyújtanak biztosítottjaik részére.

Társadalombiztosítás

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § alapján biztosítottnak minősülők részesülhetnek ellátásban. Így a járulékfizetők, kiskorúak, nyugdíjasok, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, stb.

Fontos tudni, hogy a törvény 39. § (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra valamilyen jogcímen nem jogosult, köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (2019-ben havi 7500 Ft). A jogosultság alapján történő ellátás részleteit a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény tartalmazza.

A társadalombiztosítási ellátások közé tartozik az alapellátás (háziorvos, védőnő, iskolaorvos, stb.), a szakellátás (szakrendelők) és a felvőbeteg ellátás. A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás támogatása is a társadalombiztosítás feladata.

Költségvetés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § alapján az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére (biztosítási jogviszonytól függetlenül) a járványügyi ellátást, a mentést, a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére a család- és nővédelmi gondozást, az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének ellenőrzését szolgáló szűrővizsgálatokat. Ezen túlmenően az állam feladata a Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások és a vérellátás megszervezése.

Ezen túlmenően a költségvetés támogatja az Egészségbiztosítási Alapot is.

A társadalombiztosítás és a költségvetés egészségügyre fordított kiadásait a mindenkori költségvetési törvény és annak mellékletei tartalmazzák.

Dr. Gresz Miklós (orvos-közgazdász, Állami Egészségügyi Ellátó Központ)

Hozzászólás írása